Home

Welkom op de site van basisschool Roncalli

Wij zijn een kleine school en werken met combinatiegroepen. Dit werken met combinatiegroepen vraagt enerzijds veel inzet en organisatietalent van de leerkracht en zelfstandigheid van de leerlingen, anderzijds biedt het werken met afzonderlijke kleine groepen extra mogelijkheden. Bovendien kunnen kinderen van verschillende leeftijden erg veel van elkaar leren en elkaar helpen. De benodigde zelfstandigheid van de leerlingen wordt langzaamaan vanaf groep 1 opgebouwd. De kleinschaligheid zorgt er verder voor dat alle leerlingen alle leerkrachten heel goed kennen maar ook dat de leerkrachten alle leerlingen heel goed kennen, waardoor we als schoolteam een gezamenlijke verantwoordelijkheid kunnen dragen voor onze leerlingen. De samenwerking tussen groot en klein is vaak hartverwarmend om te zien. We hechten dan ook grote waarde aan het regelmatig samen activiteiten ondernemen.