Schooltijden

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
1-2 08:30-14:00 08:30-14:00 08:30-14:00 08:30-14:00 08:30-14:00
3-8 08:25-14:00 08:25-14:00 08:25-14:00 08:25-14:00 08:25-14:00
De leerlingen zijn welkom op school vanaf 08.20 uur. Dan klinkt de bel en gaan de deuren van de hoofdingang open. De les start voor de kleuters om 08.30 uur en voor groep 3 tot en met 8 om 8.25 uur. Voor leerlingen die vóór 08.20 uur aanwezig zijn op het schoolplein zijn ouders verantwoordelijk.
In het begin van de ochtend komen alle leerlingen (en ouders) via de hoofdingang binnen. De groepsleerkracht verwelkomt de leerlingen in de klas, in groep 1/2 in de kring en in groep 3 tot en met 8 bij de deur met een hand.
Aan het einde van de middag klinkt er weer een bel. Dan loopt de leerkracht met haar groep het schoolplein op en om de leerlingen over te dragen aan ouders/verzorgers of aan de BSO. We willen u vriendelijke verzoeken om óp het schoolplein te wachten op uw kind, zodat uw kind niet zelf een weg of fietspad hoeft over te steken