Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is dient u uw kind ziek te melden
tussen 08:00 en 08:30 uur via telefoonnummer: 024-6413382
U kunt uw kind ook via de parro app ziekmelden