Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit enthousiaste ouders en biedt ondersteuning bij activiteiten, zoals: Sinterklaas, schoolreisjes, kerst, carnaval enzovoort. De extra kosten voor de activiteiten worden betaald uit de inkomsten van de ‘vrijwillige ouderbijdrage’. De financiële administratie van de ouderbijdrage wordt door de oudervereniging verzorgd.

Een aantal keren per schooljaar komt de oudervereniging bij elkaar om de voortgang van de activiteiten te bespreken. Bij deze vergaderingen is meestal een leerkracht aanwezig.

Oudervereniging
Voorzitter:

Mieke van Haren

Leden:

Michele Goeman

Esther Loeffen

Debbie Reuvers

Jeanette Reijnen

Sheila Toonen

Gemma Jansen

Annelieke Walraven

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons dan een e-mail naar or.roncalli@kansenkleur.nl


Ouderbijdrage

Om de activiteiten van de Oudervereniging te kunnen organiseren, vragen we een ouderbijdrage.
Voor het schooljaar 2019-2020 wordt er per leerling een bedrag van €20, – gevraagd. Voor kinderen die na 1 februari op school komen, wordt de helft van deze bijdrage gerekend.

De ouderbijdrage is onmisbaar voor de school, maar heeft een vrijwillig karakter.

U kunt de ouderbijdrage overmaken vóór 1 november 2017, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2017-2018’ en de naam van het kind.

Het rekeningnummer is:
Rabobank
IBAN:  NL92RABO 0135467241

T.n.v.BS Roncalli Balgoij
O.v.v Ouderbijdrage 2019-2020 en de naam van uw kind(eren).